11 października 2016 r. Sesja naukowa „Człowiek w cyberprzestrzeni”

cwc

Kiedy: 11 października 2016 r., godz. 9.00 – 14.30.

Gdzie: Aula Roberta Schumana, AM, UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 21, Warszawa.

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy UKSW. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Cel: Debata naukowa jest poświęcona najnowszym zmianom prawa w zakresie człowieka w cyberprzestrzeni, ze szczególnym naciskiem na cyberbezpieczeństwo oraz ochronę prywatności w sieci.

Tematy wystąpień i prezentacji dobrano w aspekcie przyspieszonych działań instytucji Państwa w zakresie cyfryzacji i informatyzacji.

W debacie zostaną przedstawione w szczególności: cechy pojęcia cyberprzestrzeni oraz cyberbezpieczeństwa, nowe aspekty prawne ochrony danych osobowych w powiązaniu z prawem unijnym, zagadnienia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w kontekście rozporządzenia eIDAS oraz jednolitego prawa konsumenckiego, wyzwania informatyzacji sadownictwa, socjotechniki w cyberprzestrzeni oraz cloud computing.

Debata stanowi wkład do powołanego od bieżącego roku akademickiego 2016 – 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW interdyscyplinarnego kierunku studiów „Człowiek w cyberprzestrzeni” (PRAWO – EKONOMIA – SOCJOLOGIA – INFORMATYKA).

AGENDA

9.00 – 9.15 Rejestracja uczestników/ briefing multimedialny (dostępny od 8.30 dla prelegentów)
9.15 – 9.45 Uroczysta inauguracja kierunku studiów z udziałem zaproszonych gości i otwarcie sesji naukowej
9.45 – 10.00 prof. dr hab. Marek Michalski, Pojęcie cyberprzestrzeni
10.00 – 10.15 dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Unijna reforma ochrony danych osobowych
10.15 – 10.30 dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO, Identyfikacja w cyberprzestrzeni
10.30 – 10.45 prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Informatyzacja sądownictwa
10.45 – 11.00 mec. Tomasz Grzegory, Cloud computing
11.00 – 11.30 Pierwsza dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości dotycząca człowieka w cyberprzestrzeni (moderator: prof. dr hab. Marek Michalski – Dziekan WPiA UKSW)
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.15 dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW, Bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych
12.15 – 12.30 dr Marcin Zarzecki, Analityka big data jako instrument zmiany społecznej, politycznej i gospodarczej
12.45 – 13.00 mec. Ireneusz Piecuch, Zarządzanie w erze cyfrowej
13.15 – 13.30 dr Agata Jaroszek, Konsument w cyberprzestrzeni
13.30 – 13.45 dr Mariusz Ulicki, Socjotechniki w Cyberprzestrzeni
13.45 – 14.30 Druga dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości dotycząca cyberbezpieczeństwa (moderator: dr Marcin Zarzecki – Prodziekan WNHiS UKSW)

Prelegenci:

  • prof. dr hab. Marek Michalski– Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW
  • dr Wojciech Rafał Wiewiórowski– Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD)
  • dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO– Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, UO
  • prof. dr hab. J. Gołaczyński– Instytut Prawa Cywilnego, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr
  • dr hab. G. Szpor, prof. UKSW– Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, UKSW
  • dr Agata Jarosz– Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr
  • dr Marcin Zarzecki– Instytut Socjologii, UKSW
  • mec. Tomasz Grzegory– Google Polska
  • mec. Ireneusz Piecuch– Kancelaria CMS, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Biuro Projektu:

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17 pok. 1758, 01-938 Warszawa. Tel. +48506339768

adres e-mail: wieckowskizbigniew@gmail.com